Nagłówek 'Gwiazdy Morza' Gdański Dwutygodnik Katolicki
Redaktor naczelny: ks. dr. Wiesław Lauer
Adres redakcji:
ul. Armii Krajowej 73, 81-844 Sopot
tel. 551-17-69, fax 551-08-76
e-mail: gwiazda@diecezja.gda.pl

Pismo rozpowszechniane przez parafie.
Artykułów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
Nr indeksu: 3585 X PL ISSN 0860-5032
Konto: PKO Oddział Sopot, nr 10201882-49878-270-1-111.
Wydawca: Kuria Metropolitalna Gdańska
Druk: Drukarnia Wydawnictwa Archidiecezji Gdańskiej
"Stella Maris" Gdańsk, ul. Rzeźnicka 54/56Kalendarz Wydarzeń Katolickich na Pomorzu Gdańskim
Tu znajdziesz m.in. zwiastuny kolejnych numerów Gwiazdy Morza2003 © by Gwiazda Morza, Gdański Dwutygodnik Katolicki